Положення

 

 1. Положення про загальні збори трудового колектику ММК
 2. Положення про студентський гуртожиток
 3. Положення про адміністративну раду
 4. Положення про методичний кабінет ММК
 5. Положення про педагогічну раду ММК
 6. Положення про проведення практики студентів у ММК
 7. Положення про циклову комісію ММК
 8. Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки ММК 2019 (1)
 9. Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки ММК 2019
 10. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності
 11. Положення про державну підсумкову атестацію з п. заг.осв.п 2018
 12. Положення про державну підсумкову атестацію студентів заг. осв. під ММК 2017
 13. Положення про навчальні кабінети_та_лабораторії Міжгірського медичного коледжу
 14. Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту у ММК
 15. Положення про апеляційну
 16. Положення про організацію і проведення профорієнтаційної роботи
 17. Положення про прийм.комісію 2018
 18. Положення про академічну доброчесність у ММК
 19. Положення про навчально-методичний комплекс з нав-мет дисцинліни ММК
 20. Положення про порядок створення і орг. роб державних екзаменаційних к.
 21. Положеня про організацію освітнього процесу ММК
 22. Положення про процедуру і підставу видачі документа про освіту випускникам
 23. ПОЛОЖЕННЯ про ООП ММФК
 24. Звіт про підвищення  кваліфікації педагогічних працівників КЗ “Міжгірського медичного фахового коледжу” ЗОР в 2020 р.
 25. Орієнтовний план підвищення  кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників на 2021 р.
 26. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних працівників
 27. Положення про циклову комісію
 28. Положення профорієнтаційна робота
 29. Положення про оформлення залікових книжок
 30. Положення про порядок ведення журналів обліку роботи академічних груп
 31. Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок
 32. Проєкт антикорупційної програми КЗ “Міжгірський медичний фаховий коледж”
 33. Положення про дистанційне навчання
 34. Положення про порядок призначення та виплати стипендій здобувачам освіти ММФК
 35. Проект Правил внутрішнього трудового розпорядку
 36. Положення про практику
 37. Положення про навчальні кабінети