Положення про порядок забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти